Author: Slaven Slaviček

Slaven Slaviček : Globalizam je ideologija stara koliko i sama civilizacija

Čovječanstvu treba ostaviti utisak (preko društvenog inženjeringa) da su svi narodi, sve rase, sva seksualna opredjeljenja, svi svjetonazori i sve...

Slaven Slaviček: Ne mijenjajte posao – promijenite sistem!

Psihološki pritisak doveo me u stanje u kojem više nisam  mogao ni kombinirke podignuti. A osim o tome kako da...

SLAVEN SLAVIČEK : PONAVLJAČI POVIJESTI

Da smo išta prethodno naučili iz prošlosti, Praljci, Kordici, Arkani i Šešelji nam se ne bi ni desili. Da smo...

NAJPRIMITIVNIJA PROPAGANDA JE NAJEFIKASNIJA

Prva propagandna poruka kapitalistickog svijeta svojem građanstvu glasila je : Mi nemamo propagandu – imaju je Sovjeti. I danas mnogi...

TRŽIŠNA EKONOMIJA KAO EGZISTENCIJALNA UCJENA

Tržišna ekonomija, kojom se razmeće kapital-totalitaristicka agenda, bazira se na navodnoj konkurenciji između proizvođača, vlasnika sredstava za rad, pa u...

0

RADNICI PRIVATNI SEKTOR VERSUS RADNICI JAVNI SEKTOR

U Hrvatskoj je slična situacija kao u Srbiji. Radnička je klasa podijeljena na privatni, državni i javni sektor. Onaj dio...

0

O APSOLUTNOM I RELATIVNOM

Čovjek sa svojim osjetilima (tek 5 temeljnih) u proces interpretacije svoje fizičke okoline prije pretstavlja ograničenje, nego dobar i pouzdan...

Oprezno sa dvosmislenim izrazima

I vjerujte mi. Nikad nećete prepoznati takvog čovjeka na cesti. Jedan je od nas. Nema zube očnjake preko brade, niti...

2

DVIJE SLIKE O ZAPADNJAČKOJ TOLERANCIJI

Malo je poznato da je Njemačka 1934. godine donijela rigorozan zakon o zaštiti životinja, vrlo napredan za ono vrijeme, uz...

0

SOCIJALIZAM ILI BARBARIZAM

Slaven Slaviček Ni jedna vrsta na zemlji nije konačan produkt evolucije, pa ni čovjek. Tako nešto ne postoji, kako nikad...

Slaven Slaviček : Bespuća povijesne zbilje

Ustav iz 1974. je ozakonjenje početka uništenja SFRJ, a stvorili su ga pseudokomunisti – prikriveni fašisti, karijeristi i strani plaćenici,...