Category: Naša vizija Srbije

Objašnjenje ciljeva i programa ”Narodnog fronta”

Božidar Grujović : SLOVO O SLOBODI

Promovisanjem ideja iz ovoga teksta, koja nisu nikakva ”francuska ili turska grmlja i šume”, već izraz večnih težnji naroda i...

Šta je demokratski socijalizam?

Za 300 godina koliko kapitalizam postoji on je tehnološki unapredio planetu – železnice, struja, motor, telefoni, računari,.. lista je beskrajna....

Direktna demokratija – san ili nužnost!

„Direktna demokratija zasniva se na samoupravljanju građana kao emancipovanih političkih subijekta. Ona je politički oblik u kome se pojavljuje ideja...

ZAŠTO JE PROPORCIONALNI IZBORNI SISTEM IZVOR KORUPCIJE I PARTOKRATIJE

U skladu sa Zakonom o izboru narodnih poslanika, poslanički mandati se raspoređuju srazmerno glasovima koje dobije svaka izborna lista primenom...

Nijedan građanin bez stana!

Priča o tome da sistem u Srbiji nije dobar je poznata većini. Na žalost, izuzev gromoglasnih poziva na promenu iza...

0

NAŠA VIZIJA

Program ”Narodnog fronta” nije skup fraza, apstrakcija, floskula, spisak lepih želja, formalnost, ikebana… naš Program je recept za funkcionalnu državu...