Author: Skupština "Narodnog Fronta" za Južnu i Jugoistočnu Srbiju