Author: Bojan Dragićević

Bojan Dragićević : Od preduzetnika, ostao samo preduzetnički duh

Ne, ne treba ona ni dana da bude u zatvoru, ali oni policajci koji nisu reagovali i zaštitili je, oni...

Bojan Dragićević : Heroj sa Košara i zahvalna država

Ratni veteran sa Košara, 1999. godine bio u paklu za otadžbinu, u najtežem sukobu tog rata, 2018. godine ga usmrtio...

Bojan Dragićević : Trijumfalnom drskošću protiv negacije duha  

,,Mi, najmlađi, moramo početi stvarati novu istoriju. U svoje studeno društvo moramo unositi sunca, kolebati umrle i gibati reziginirane. Moramo...