Author: Vihor

Viktor : Komunistički osmesi

Zanimljivo je naporedo gledati dve grupe fotografija, jedne sa  četničkim “borcima”, a druge, sa odredima slavnih partizana. I dok na...