Author: Vihor

Viktor : Komunistički osmesi

Zanimljivo je naporedo gledati dve grupe fotografija, jedne sa  četničkim “borcima”, a druge, sa odredima slavnih partizana. I dok na...

Alen Badju : Četiri stožerne ideje komunizma

Dakle, imamo sve razloge da se vratimo na ideju i pojam – da kolektivna sreća predstavlja povratak komunizmu… Potpuno sam uveren da...