Tagged: село

Ђорђе Черековић : Боље марка у хладу…

Али не могу преко својих либералних идеала који промовишу моду, апатију и умртвљеност док једеш од тих истих либеро европљана...