Tagged: популизам

Небојша Катић : Зашто акцизе не треба смањивати

Од 2001. до данас, број становника Србије је смањен за више од пола милиона душа и тај тренд се наставља...