Tagged: plutokratija

Љубодраг Дуци Симоновић : Политика као превара

Политичка сфера постала је једна од виртуелних сфера капитализма, а политичке партије облик у коме се политичко биће човека отуђује...