Tagged: наталитет

Џамбул : Нека моја запажања о наталитету

Наш највећи проблем није наталитет. Односно, ако и јесте, не може се постматрати изван контекста кретања онога што у најширем...