Tagged: HVO

SLAVEN SLAVIČEK : PONAVLJAČI POVIJESTI

Da smo išta prethodno naučili iz prošlosti, Praljci, Kordici, Arkani i Šešelji nam se ne bi ni desili. Da smo...