RATKO KRSMANOVIĆ : BALKAN BALKANSKIM NARODIMA

You may also like...

1 Response

  1. Avatar AleC kaže:

    “Neophodno je demistifikovati brojne laži i posledice proteklih falsifikovanja istorijskih i naučnih istina koje su bile u funkciji podela i sukoba na Balkanu.”

    kolki tekst a suštinu nije pomenuo – na Balkanu živi jedan te isti narod.. većina govori jednim jezikom sa dva dijalekta koje govornici savršeno razumeju (jedni druge) – srpsko-hrvatskim i bugasrko makedonskim, a manji deo latinski, albanski i grčki …
    kao u Skandinaviji.. pa ništa ne treba iz malog mozga – treba da se organitujemo samo ko Skandinavija – ni manje ni više jedinstva

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Anti spam *