ЈЕДАН ЗАХТЕВ – ЈЕДАН ЦИЉ – ЈЕДАН СЛОГАН

You may also like...

1 Response

 1. Avatar Vlado каже:

  Dole neokolonijalizam! Stop robovlasništvu! Za slobodu i dostojanstvo naroda. Za ugnjetače njihovu kamarilu i poltrone pošteno, javno i zakonito suđenje.
  Obavezno zakonom urediti revizioni postupak za demagoge koji su ostvarivali od 1991 godine višemilionsku protivpravnu materijalnu korist retoričkim nasiljem i širenjem šovinizma, da bi nakon više stotina hiljada nevino poubijanih ljudi, sada nametali i sprovodili nove lične zablude kao opšti društveni obrazac i kodeks i opet ponovo na račun građana i naroda.
  Dakle, prvo je narod fizički istrebljivani ratnim sredstvima da bi sada postalo aktuelnim ekonomsko uništavanje dela društva kome država zbog sopstvene nesposobnosti nije sposobna da obezbedi osnovno pravo na rad i život od rada jer je državna uprava opterećena balastom nekompetentnih funkcionera koji jednostavno, hipotetički i kada bi hteli neko dobro drugima u odsustvu ideja i znanja nisu sposobni bilo šta dobro da učine jer su suvi i prazni.
  I što je najvažnije. Društvo mora da se čuva onih koji stalno naglašavaju da su časni i pošteni.
  Narod je takvu pojavu živopisno sagledao i izrekao: Ko o čemu kurva o poštenju.
  A ja bih i dodao: jednom konvertit zauvek konvertit.