Globalizacija

You may also like...

1 Response

  1. Kosač Kosač kaže:

    Globalizacija je svetski proces.
    Globalizam ili mondijalizam je ideologija.