Category: Уметност

Поезија, проза, сликарство, филм, позориште… често су у служби политике. Изнад свега, улога уметности би требало да буде да нам на свој начин прикаже какви јесмо, а какви би требало да будемо.

Аурора : Немања

Немања је тинејџер и Немања је проблем разреда и просвете. И школе. И друштва. Немања нема родитеље који ће му...